Velkommen til Moaiku - Relationel Traumeterapi's hjemmeside

Her finder du annoncering af kurser og efteruddannelser i Relationel Traumeterapi i Sverige og Danmark - og omtale af aktiviteter i Nordamerika og England på den engelsksprogede side. Tryk på Danmark eller Sverige i højreknapperne for at se de aktuelle aktiviteter i det pågældende land.
NYHED: Kursuskalendrene dækker nu 2018 og 2019.
Du kan klikke på Samlet udbud og få et overblik over opbygningen i kurserne - og de forskellige niveauer.

"Moaiku" er siden 2006 blevet brugt som navn for visionen i denne arbejdsform - og ROF, Ressourceorienteret Færdighedstræning, er blevet brugt som navn for den psykomotoriske færdighedstræning, som er en essentiel del af metoden.
"Moaiku" er et poetisk og visionært navn - det er ikke et navn, der formidler hvilken slags psykoterapi, der bliver navngivet.
Hele metoden er siden 2014 navngivet:

Relationel Traumeterapi - en psykomotorisk og system-orienteret metode.
Dette navn placerer metoden indenfor paradigmet Relational Psychotherapy og Relational Body-psychotherapy. Følgende lille artikel introducerer Relational Psychotherapy. Den blev skrevet til en konference i Cambridge i 2007 som Merete Holm Brantbjerg deltog på. Paradigmet gav mening - jeg oplevede en umiddelbar resonans og at der blev sat ord på det, som jeg allerede arbejdede med.
Metodeudviklingen befrugtes fortsat af inspiration fra SCT, Systems Centered Therapy og fra tilknytningsteori.
I Relationel Traumeterapi anvendes psykomotorisk færdighedstræning side om side med gensidig regulering i system-orienteret gruppeproces og med træning i et neutralt verbalt sprog. De 3 aspekter er blevet integreret til en samlet metodik.
Det overordnede mål er at etablere systemer (grupper, par, individer), hvor dissociative mønstre kan åbnes op og de tilstande, der har været gemt i dissociationen kan reguleres i fællesskab.
Du kan læse en introduktion til metoden under Hvad er Relationel Traumeterapi? De andre højreknapperne er ligeledes opdateret, så de svarer til arbejdsformen i dag.

Nyhed om efteruddannelse i Relationel Traumeterapi:
I februar 2018 starter Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1. med et fuldt hold.
Næste hold starter i februar 2019 i et format på 3 x 5 dage i København. Tilmelding af interesserede er startet.
Et kriterie for deltagelse på efteruddannelsen er, at du har deltaget på min. et kort kursus. Se på mulighederne i 2018 i København og Stockholm - f.eks. afholdes "Intro til Relationel Traumeterapi" 7.-9.november 2018 i København - 3 dages kursus - og 26.-28.oktober i Stockholm, 2,5 dages kursus.
Læs mere om efteruddannelsesforløb længere nede i teksten.

Nyhed:
Under Hvad er ROF? er der nu en opdateret udgave af ROFøvelsesmanual, der beskriver psykomotoriske og kognitive øvelser, der støtter 6 basale nærværs-færdigheder. Øvelsesmanualen er opdateret i sommeren 2017, så den er tilpasset nyudviklingen i arbejdsformen. Du kan downloade den og anvende den til at støtte dit eget nærvær - og anvende den i dit arbejde med klienter, grupper oa

Nye artikler:

"From Autonomic Reactivity to Empathic Resonance in Psychotherapy" er blevet publiceret i en engelsk peerreviewed journal: Body, Dance and Movement in Psychotherapy". Artiklen er en ny udgave af den danske artikel "Fra automatisk reaktivitet til empatisk resonans". Den nye engelske udgave er tilpasset de krav der stilles i en peer review proces i forhold til teori, referencer osv. Klik på dette link: http://www.tandfonline.com/eprint/GVkNqhCUYVKtTRQWarvw/full og du kommer til artiklen. Der er fortsat et par eksemplarer tilgængelige gratis - og ellers bliver du guidet til hvordan artiklen købes.

Babette Rothschild har udgivet en bog med titlen: "The Body Remembers Volume 2. Revolutionizing Trauma Treatment. I bogen er der en model over tilstande i det autonome nervesystem. Klik her og du finder en anmeldelse af modellen, som blev udgivet i International Journal of Bodypsychotherapy, fall 2017. Anmeldelsen har titlen "Having a map matters - og den har fokus på differentieringen af lavenergitilstande som del af de tilstande vi møder i arbejdet med traumeterapi.

I 2014 og 2015 færdiggjorde jeg en række artikler, som fortsat kan downloades. Klik på Litteratur - og du finder listen over artikler til download.

Kurser i 2018:

"Psykomotorik - nærvær og resonans" rummer en koncentreret gennemgang af psykomotoriske bevægelsesformer knyttet til udviklingsfaser. En rigdom af potentielle ressourcer ligger gemt i de forskellige bevægelsesformer - liggende, siddende, kravlende, stående, gående. Hvordan henter vi ressourcerne frem samtidig med at vi navigerer i det livshistoriske materiale, der bliver berørt? - så de psykomotoriske færdigheder kan integreres og anvendes som støtte til mestring af hverdagens udfordringer. Kurset giver et væsentlig supplement til arbejdet med stress- og traumemønstre. Det anbefales for de, som har deltaget på efteruddannelse i Relationel Traumeterapi - og for andre som har interesse i temaet. Kurset er fuldtegnet

Mit samarbejde med Dansk Psykoterapeutforening fortsætter i 2018 - 19.-21.september afholdes kurset "Mestring af vrede og afsky" på Knudhule badehotel. Samme kursus med en lidt anden vinkel kaldet "Inre och yttre gränser" afholdes i Stockholm i 13.-15.april 2018.

"Intro til Relationel Traumeterapi" afholdes som ovenfor omtalt 7.-9.november i København og 26.-28.oktober i Stockholm. Selvregulering, gensidig regulering, landkort over stress- og traumetilstande samt etablering af en relation til en traumatisk begivenhed er de væsentlige elementer i arbejdsformen.

Kurser i 2019:

"Autoritet, dominans og underkastelse" udbydes i april-maj i København - en opdatering af det tidligere kursus "Autoritet og traumer", som blev udviklet i 2009. Jeg har arbejdet med autoritets-temaet siden da og er optaget af hvordan dominans og underkastelses-mønstre er vævet sammen med traumemønstre – og de muligheder det giver at bevidstgøre og forhandle med mønstrene. Bevidstgørelse af vores automatiske måder at gå over eller under kan være et vigtigt element i at åbne op til lag af bevidstheden, der ellers holdes væk.

"Intro til Relationel Traumeterapi" gentages i efteråret 2019 i både København og Stockholm - som opbygning til start på Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi i 2020.

4 dages kurset med titlen "Skjulte livsvalg. Fokus på teenagefasens betydning i psykoterapeutisk proces." var tidligere annonceret i januar 2019 i København, men er nu fjernet fra kalenderen. Interessen for efteruddannelse i Relationel Traumeterapi ekspanderer og Kolbjørn Vårdal og jeg vælger at gå med ekspansionen. Det medfører nedskæring på andre aktiviteter for at holde en realistisk arbejdsmængde.

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1, 2 og 3:

Skandinavisk Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi starter næste gang 9.-11.februar 2018 (holdet er fuldt) og derefter 30.januar-3.februar 2019. Opdateret brochure for 2019 er nu tilgængelig - klik på linket. Formatet i 2019 blivere 3 x 5 dage i København

Kriterier for optagelse på efteruddannelsen er:
- at man har en arbejdsmæssig rolle, som læringen kan integreres i
- at man har deltaget på enten 3-dages kurset “Intro til Relationel Traumeterapi” eller et andet kursus med Merete Holm Brantbjerg eller Kolbjørn Vårdal som underviser.
- at man er parat til en læringsproces, der skaber forandring i egne stress- og traume-mønstre

Relationel Traumeterapi kombinerer psykomotorisk færdighedstræning og system-orienteret gruppeproces - med det formål at bygge et færdighedsniveau individuelt og gruppemæssigt, som muliggør at tilstande, der har været holdt i isolation og dissociation kan komme i bevægelse og blive reguleret i et menneskeligt fællesskab.
Metoden kan anvendes både i arbejdet med personlighedsudvikling og med heling af stress- og traumemønstre.
At arbejde med traumer rører ved de dybeste lag i hvem vi er som mennesker - og det udfordrer personligheden. At udvide personlighedens platform, kropsligt, følelsesmæssigt, kognitivt og at udvikle evnen til gensidig arousalregulering er essensen i den form for traumeterapi, der præsenteres på efteruddannelsen.
Ansøgningsskema hentes her

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2 - med overskriften Autoritet og traumer starter næste gang i 2019..
Formatet er 1 x 3 dage eksternat + 1 x 6 døgn internat + 1 x 3 dage eksternat.
Fokus på efteruddannelsesforløbet ligger på udforsking af autoritets- og dominans- og underkastelses-mønstre i arbejdet med traumer. Målet er at få adgang til dybere lag af uregulerede traume-tilstande, som ligger gemt under mønstrene. Deltagelse forudsætter forudgående deltagelse i Skandinavisk Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1.

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 3 med overskriften "Tilknytning og traumer" starter i august 2017.
Formatet er det samme som på det foregående forløb: 1 x 3 dage eksternat + 1 x 6 døgn internat + 1 x 3 dage eksternat.
Dette 3.forløb har fokus på sammenvævningen mellem traume- og tilknytningsmønstre og på integration af læringen på både Relationel Traumeterapi 1 og 2, så man kan integrere metoden bedre i sin professionelle rolle og i sit liv. Udforskning af dominans- og underkastelses-mønstre som de kommer til udtryk i hjæpesøgende og hjælpegivende roller står centralt i forløbet - og målet er igen at få uregulerede traumetilstande ind i gensidig regulering.
Deltagelse forudsætter forudgående deltagelse i Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2.

Studerende og pensionister får 15% rabat på Efteruddannelsesforløb i Relationel Traumeterapi.

Efteruddannelse i Traumesensitiv udviklingspsykologi - med Kolbjørn Vårdal som lærer
Kolbjørn Vårdal - medtræner på efteruddannelsen i Relationel Traumeterapi - udbyder i Oslo en efteruddannelse, der fokuserer på ressourcer og forsvarsmønstre knyttet til udviklingspsykologiske faser. En ny gruppe er startet i november 2015. Se kursusbrochuren her. Kontakt Kolbjørn Vårdal på kvaardal@online.no, hvis du er interesseret i fremtidige forløb.

Fortløbende efteruddannelses-integrations-grupper:
I både Danmark og Sverige er der fortløbende efteruddannelsesgrupper - med det formål at støtte integration personligt og professionelt hos tidligere deltagere på efteruddannelsesforløb i Relationel Traumeterapi. Fortsat tilknytning til en gruppe, der arbejder udfra metoder og principper i Relationel Traumeterapi udgør en væsentlig støtte i integrationsprocessen.
Fokus ligger på udforskning af sammenvævningen mellem traumer og mønstre i personligheden samt træning i individuel og gensidig arousalregulering som støtte i arbejdet med traume-tilstande.

Kontakt os gerne hvis der er oplysninger, du savner på hjemmesiden - eller du har vanskeligheder med at finde rundt på den. Skriv til webmaster@brantbjerg.dk