Velkommen til Moaiku - Relationel Traumeterapi's hjemmeside

Her finder du annoncering af kurser og efteruddannelser i Relationel Traumeterapi i Sverige og Danmark - og omtale af aktiviteter i Nordamerika og England på den engelsksprogede side. Tryk på Danmark eller Sverige i højreknapperne for at se de aktuelle aktiviteter i det pågældende land. Kursuskalenderen i Danmark dækker nu hele 2017 og 2018 og Sverige dækker hele 2017 og snart 2018 .
Du kan klikke på Samlet udbud og få et overblik over opbygningen i kurserne - og de forskellige niveauer.
Kurser har tidligere været afholdt i Norge også - denne del af kursusvirkosmheden ophører fra og med i år. Kolbjørn Vårdal overtager og vil udbyde et kursus i Oslo i september måned - se nedenfor. Vi afholder en fælles introkveld 22.september om aftenen. Jeg er i en proces, hvor jeg gradvist samler mere af min undervisning i Danmark, hvor jeg bor. De nordmænd, som gerne vil på kursus med mig, er hjerteligt velkomne på kurser i København og Stockholm.

Siden 2006 er "Moaiku" blevet brugt som navn for visionen i denne arbejdsform - og ROF, Ressourceorienteret Færdighedstræning, er blevet brugt som navn for den psykomotoriske færdighedstræning, som er en essentiel del af metoden.
"Moaiku" er et poetisk og visionært navn - det er ikke et navn, der formidler hvilken slags psykoterapi, der bliver navngivet.
Forskellige inspirationskilder har ført til følgende navngivning af metoden:

Relationel Traumeterapi - en psykomotorisk og system-orienteret metode.
Dette navn placerer metoden indenfor paradigmet Relational Psychotherapy og Relational Body-psychotherapy. Følgende lille artikel introducerer Relational Psychotherapy. Den blev skrevet til en konference i Cambridge i 2007 som Merete Holm Brantbjerg deltog på. Paradigmet gav mening - jeg oplevede en umiddelbar resonans og at der blev sat ord på det, som jeg allerede arbejdede med.
Metodeudviklingen befrugtes fortsat af inspiration fra SCT, Systems Centered Therapy, gennem min deltagelse i SCT efteruddannelseskurser. Arbejdet med tilknytningstemaet har igangsat en nyudvikling på kurserne de sidste år - teoretisk og metodisk. Noget er faldet på plads - det er blevet klart, hvad det er jeg har arbejdet hen imod igennem mange år. Når tilknytningstemaet løftes frem i forgrunden tydeliggøres det relationelle aspekt af arbejdsformen - og den form for helingsproces, som igangsættes af arbejdet med psykomotorisk færdighedstræning og systemisk gruppeproces, bliver tydeliggjort både praktisk og teoretisk. Denne udvikling har ført hen til det navngivningen: Relationel Traumeterapi.
Du kan læse en introduktion til metoden under Hvad er Relationel Traumeterapi? De andre højreknapperne er ligeledes blevet opdateret, så de svarer til nyudviklingen. Herunder er en ny introduktion til Hvad er ROF? nu tiilgængelig - inklusive en øvelsesmanual, der beskriver psykomotoriske øvelser, der støtter 6 basale nærværs-færdigheder.
I februar 2018 starter Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1. Efteruddannelsen går over 16 dage fordelt på 4 delkurser i København. Se længere nede i teksten eller klik på linket.

Ny artikel:
På SCT-konferencen (Systems Centered Therapy) i 2015 holdt jeg (Merete Holm Brantbjerg) en 2-timers workshop om centrering. En artikel med titlen: Finding our Memberrole through Centering: What works? blev publiceret i Systems-Centered News Volume 24, Number 1, Summer 2016. Klik på titlen og du kommer til artiklen. Artiklen rummer beskrivelse af forskellige indfaldsvinkler til den proces det er at finde sin centrering - med praktiske eksempler.

I 2014 og 2015 færdiggjorde jeg en række artikler, som fortsat kan downloades. Klik på Litteratur - og du finder listen over artikler til download.

Kurser i 2017:

De kurser, der udbydes i 2017 handler alle om forskellige aspekter af arbejde med stress og traumer - og lægger dermed op til mulig deltagelse i det næste efteruddannelseshold, som starter februar 2018:

Et kursus med titlen "Hvad stiller vi op med arousaltilstande og emotioner i arbejde med stress og traumer?" bliver udbudt i København og Stockholm. Arbejdet med traumeterapi udfordrer os til at etablere gensidig regulering af både hypo- og hyper-arousal og af hele registret af emotioner og tankefølelser, som dukker op, når vi lander efter høj arousal. Etablering eller genetablering af et naturligt sving mellem tilstande præget af henholdsvis det sympatiske og det parasympatiske nervesystem er efter min erfaring en nøgle i traumeheling. Hvordan reguleres de 2 forskellige slags tilstande - og hvordan kommer vi frem og tilbage imellem dem? Hvordan kommer vi f.eks. fra kollaps til angst eller vrede? - hvordan kommer vi fra frustration eller vrede til sorg eller omvendt?? Og hvordan kan man via arbejde med spændthed og opgivelse (hyper- og hypo-respons) i musklerne støtte regulerings-processen. .
Kurset er en ny version af det tidligere kursus: "Hvad stiller vi op med følelserne?" - Kurset er dermed starten på en række kurser, hvor jeg fokuserer på de temaer, jeg tidligere har lavet kurser om i en opdateret version.
i år - Kolbjørn Vårdal vil udbyde et andet kursus på de samme dage, som bliver annonceret her på hjemmesiden, når kursusbrochure foreligger.

I juni udbydes 3-dages kurset "Intro til Relationel Traumeterapi" i København - en mulighed for at opleve arbejdsformen i denne tilnærmning til arbejde med stress og traumer - mærke den på egen krop.

23.-24.september udbydes et andet intro-kursus med Kolbjørn Vårdal som lærer i Oslo: "Hvorfor er kroppens språk så viktig i traumeterapi?" .
og aftenen inden inviterer Kolbjørn Vårdal og jeg i fællesskab til en introduktions-aften med fokus på Relationel Traumeterapi. Deltagelse er gratis.

"Traumer og tilknytning" blev afholdt i Dansk Psykoterapeutforenings regi i starten af 2016 i København med 20 deltagere - og det gentages i oktober 2017.
Hjælpegivende og hjælpesøgende roller er i fokus på kurset. Hvordan arbejder vi med helingsprocesser uden at havne i låste dominans- eller underkastelsesroller? Og hvad kan psykomotorisk færdighedstræning og træning i gensidig regulering tilbyde i dette? Kurset vil referere til forståelsen af terapeutrollen i Relationel psykoterapi.
Tilmelding til dette kursus sker ved at skrive til kontakt@dpfo.dk.

"Auktoritet, dominans och underkastelse - elementer i stress- og traumeterapi" udbydes i Stockholm i november 2017. En opdatering af det tidligere kursus "Autoritet og traumer", som jeg udviklede i 2009. Jeg har arbejdet med autoritets-temaet siden da og er optaget af hvordan dominans og underkastelses-mønstre er vævet sammen med traumemønstre – og de muligheder det giver at bevidstgøre og forhandle med mønstrene. Bevidstgørelse af vores automatiske måder at gå over eller under kan være et vigtigt element i at åbne op til lag af bevidstheden, der ellers holdes væk.

Kurser i 2018:

Kurset "Psykomotorik - nærvær og resonans" har tidligere været udbudt i juni 2017 i København i en ny 4-dages udgave. Kurset er flyttet til marts 2018.
Kurset rummer en koncentreret gennemgang af psykomotoriske bevægelsesformer knyttet til udviklingsfaser. En rigdom af potentielle ressourcer ligger gemt i de forskellige bevægelsesformer - liggende, siddende, kravlende, stående, gående. Hvordan henter vi ressourcerne frem samtidig med at vi navigerer i det livshistoriske materiale, der bliver berørt? - så de psykomotoriske færdigheder kan integreres og anvendes som støtte til mestring af hverdagens udfordringer. Kurset giver et væsentlig supplement til arbejdet med stress- og traumemønstre.

Mit samarbejde med Dansk Psykoterapeutforening fortsætter i 2018 - i september afholdes kurset "Mestring af vrede og afsky" i Århus

Autoritet, dominans og underkastelse, som afholdes i Stockholm i 2017, udbydes i november 2018 i København. Kursustekst på dansk kommer senere.

4-dages kurset "Skjulte livsvalg. Fokus på teenagefasens betydning i psykoterapeutisk proces." blev afholdt i november 2015 i København.
Kurset udbydes formentlig igen i 2019 i København.

For dig som er studerende: Du får 15% studierabat mod forevisning af et studiekort ved tilmelding til et kursus.

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1, 2 og 3:

Skandinavisk Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi starter næste gang 9.-11.marts 2018. Opdateret brochure er nu tilgængelig - klik på linket.
NB Formatet er nyt - efteruddannelsen vil forløbe over 4 delkurser eksternat i København - 3, 4, 5 og 4 dage.
Vi bygger videre på erfaringen fra den efteruddannelsesgruppe, som er i gang nu med 18 deltagere. Eksternatformen gør efteruddannelsen tilgængelig for flere. Vi vælger 4 delkurser i stedet for 3 af samme grund. Vi bevarer et 5-dages kursus fordi det giver mulighed for nå længere i gruppeprocessen, på det modul, hvor vi arbejde målrettet på at åbne dissociative mønstre.


Kriterier for optagelse på efteruddannelsen er:
- at man har en arbejdsmæssig rolle, som læringen kan integreres i
- at man har deltaget på enten 3-dages kurset “Intro til Relationel Traumeterapi” eller et andet kursus med Merete Holm Brantbjerg eller Kolbjørn Vårdal som underviser.
- at man er parat til en læringsproces, der skaber forandring i egne stress- og traume-mønstre
Ressourceorienteret færdighedstræning med præcis dosering er gennem de sidste år blevet udviklet til en kreativ traumeterapeutisk metode, som nu kaldes Relationel Traumeterapi. Metoden kombinerer psykomotorisk færdighedstræning og system-orienteret gruppeproces - med det formål at bygge et færdighedsniveau individuelt og gruppemæssigt, som muliggør at tilstande, der har været holdt i isolation og dissociation kan komme i bevægelse og blive reguleret i et menneskeligt fællesskab.
Metoden kan anvendes både i arbejdet med personlighedsudvikling og med heling af stress- og traumemønstre.
At arbejde med traumer rører ved de dybeste lag i hvem vi er som mennesker - og det udfordrer personligheden. At udvide personlighedens platform, kropsligt, følelsesmæssigt, kognitivt og at udvikle evnen til gensidig arousalregulering er essensen i den form for traumeterapi, der præsenteres på efteruddannelsen.
Ansøgningsskema hentes her

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2 - med overskriften Autoritet og traumer starter næste gang i 2019..
Formatet har hidtil været 1 x 3 dage eksternat + 1 x 5 dage internat + 1 x 3 dage eksternat. Vi overvejer at ændre det til kun eksternatkurser - i forlængelse af ændringen på Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1.
Fokus på efteruddannelsesforløbet ligger på udforsking af autoritets- og dominans- og underkastelses-mønstre i arbejdet med traumer. Deltagelse forudsætter forudgående deltagelse i Skandinavisk Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1.

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 3 med overskriften "Tilknytning og traumer" udbydes igen i efteråret 2017.
Dette 3.forløb har fokus på sammenvævningen mellem traume- og tilknytningsmønstre og på integration af læringen på både Relationel Traumeterapi 1 og 2, så man kan integrere metoden bedre i sit arbejde som terapeut. Relationel Traumeterapi 1 og 2 har primært fokus på egen proces, udvikling af selvregulerings- og gensidige regulerings-færdigheder. Relationel Traumeterapi 3 har også fokus på terapeutrollen og hvordan man mestrer at indgå i en tilknytningsrelation med klienter eller elever, som involverer kontakt til dissociative mønstre. Formatet er ændret til 1 x 3 dage eksternat + 1 x 6 døgn internat + 1 x 3 dage eksternat.
Deltagelse forudsætter forudgående deltagelse i Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2.

Efteruddannelse i Traumesensitiv udviklingspsykologi - med Kolbjørn Vårdal som lærer
Kolbjørn Vårdal - medtræner på efteruddannelsen i Relationel Traumeterapi - udbyder i Oslo en efteruddannelse, der fokuserer på ressourcer og forsvarsmønstre knyttet til udviklingspsykologiske faser. En ny gruppe er startet i november 2015. Se kursusbrochuren her. Kontakt Kolbjørn Vårdal på kvaardal@online.no, hvis du er interesseret i fremtidige forløb.

Fortløbende efteruddannelses-integrations-grupper:
I både Danmark, Norge og Sverige er der fortløbende efteruddannelsesgrupper - med det formål at støtte integration personligt og professionelt hos tidligere deltagere på efteruddannelsesforløb i Relationel Traumeterapi. Fortsat tilknytning til en gruppe, der arbejder udfra metoder og principper i Relationel Traumeterapi udgør en væsentlig støtte i integrationsprocessen.
Fokus ligger på udforskning af sammenvævningen mellem traumer og mønstre i personligheden samt træning i individuel og gensidig arousalregulering som støtte i arbejdet med traume-tilstande.

Kontakt os gerne hvis der er oplysninger, du savner på hjemmesiden - eller du har vanskeligheder med at finde rundt på den. Skriv til webmaster@brantbjerg.dk