Velkommen til Moaiku - Relationel Traumeterapi's hjemmeside

Her finder du annoncering af kurser og efteruddannelser i Relationel Traumeterapi i Danmark i 2021 og 2022 - og omtale af aktiviteter i London og Holland på den engelsksprogede side. Tryk på Danmark i højreknapperne for at se de aktuelle aktiviteter

"Moaiku" er siden 2006 blevet brugt som navn for visionen i denne arbejdsform - og ROF, Ressourceorienteret Færdighedstræning, er blevet brugt som navn for den psykomotoriske færdighedstræning, som er en essentiel del af metoden.
"Moaiku" er et poetisk og visionært navn - det er ikke et navn, der formidler hvilken slags psykoterapi, der bliver navngivet.
Hele metoden er siden 2014 navngivet:
Relationel Traumeterapi - en psykomotorisk og system-orienteret metode.
Dette navn placerer metoden indenfor paradigmet Relational Psychotherapy og Relational Body-psychotherapy. Følgende lille artikel introducerer Relational Psychotherapy. Den blev skrevet til en konference i Cambridge i 2007 som jeg, Merete Holm Brantbjerg, deltog på. Paradigmet gav mening - jeg oplevede en umiddelbar resonans og at der blev sat ord på det, som jeg allerede arbejdede med.
I Relationel Traumeterapi kombineres psykomotorisk færdighedstræning med gensidig regulering i system-orienteret gruppeproces og med træning i et neutralt verbalt sprog. De 3 aspekter er blevet integreret til en samlet metodik.
Metodeudviklingen har - udover rødderne i psykomotorik - hentet inspiration fra SCT, Systems Centered Therapy og fra tilknytningsteori.
Det overordnede mål er at etablere systemer (grupper, par, individer), hvor dissociative mønstre kan åbnes op og de tilstande, der har været gemt i dissociation kan reguleres i fællesskab.
Du kan læse en introduktion til metoden under Hvad er Relationel Traumeterapi? De andre højreknapperne er ligeledes opdateret, så de svarer til arbejdsformen i dag. Under Hvad er ROF? er der en opdateret udgave af ROFøvelsesmanual, der beskriver psykomotoriske og kognitive øvelser, der støtter 6 basale nærværs-færdigheder. Du kan downloade den og anvende den til at støtte dit eget nærvær - og anvende den i dit arbejde med klienter, grupper oa

Ny video, ny artikel og gratis adgang til artikel:
Dansk Pyskoterapeutforenings blad "Tidsskrift for Psykoterapi nr 3 Oktober 2021" er lige udkommet. Det er et temanummer om traumer - og blandt artiklerne finder du "Betydningen af et landkort. Differentiering af grader af stress- og traume-reaktioner - og metode-refleksion" - skrevet af Merete Holm Brantbjerg. Du kan downloade artiklen ved at klikke på titlen.

Artiklen Merete Holm Brantbjerg: "Sitting on the edge of an abyss together. A methodology for working with hypo-arousal as part of trauma therapy" blev udgivet i "Body, Movement and Dance in Psychotherapy" i starten af 2021. Den er nu tilgængelig gratis på følgende link: https://doi.org/10.1080/17432979.2021.1876768

I april 2021 holdt jeg en presentation i Bristol Psychotherapy Association om arbejde med hypoarousal. Videoen fra præsentationen er nu frigivet, så du kan se den ved at trykke på dette link: https://www.youtube.com/watch?v=NQlXoJ1oEp0 “Sitting on the edge of an abyss together” captures an essential element in working with hypo-arousal/collapse. Merete Holm Brantbjerg will introduce how low dosed muscle-activation can be used to build enough resilience in both client and therapist to be able to approach hypo-states and stay present instead of either being pulled into the given up state or polarise to it by trying to get out of it.

Online kursus med Kolbjørn Vårdal og Merete Holm Brantbjerg er startet igen 27.oktober 2021 - på engelsk:
Første version af online kurset Including and awakening hyporesponse blev afsluttet midt i maj. Kurset går over 7 gange á 3 timer. Gå til https://rtt.thinkific.com/pages/rtt-online-course-description-including-and-awakening-hypo-response for at se en kursusbeskrivelse og derfra til https://rtt.thinkific.com og sign op hvis du gerne vil følge med i online-kurserne.
En fortsættelse af ovenstående kursus vil blive udbudt i foråret 2022 med fokus på arbejde med hypo-arousal: "Sitting on the edge of an abyss together."

Hvad er mulighederne for efteruddannelse og kurser i Relationel Traumeterapi nu - fra 2021 og frem?:
18.-22.november 2020 blev 5-dages indføring i Relationel Traumeterapi for traumeterapeuter afholdt med 18 deltagere. Optagelseskriterie var at deltagere skulle være trænet i mindst een anden form for kropsorienteret traumeterapi - SE, Biologisk traumeterapi ea.- eller have arbejdet i praksis med traumeterapi i en årrække. Kurset var en succes - intentionen lykkedes - deltagerne fik inspiration og dyb egen proces fra de centrale specialer i Relationel Traumeterapi.
18.-21.november 2021 afholdes et 4-dages indføring i Relationel Traumeterapi for psykologer og psykoterapeuter arrangeret af Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi. Og i 9.-13.november 2022 bliver 5-dages kurset udbudt igen for psykoterapeuter. Og det er sandsynligt at vi fortsætter med et kursus af denne slags årligt.

Det sidste forløb af den længerevarende Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1 blev afsluttet i 2019 og trin 2 og 3 bliver gennemført over de næste år - for de som har deltaget i trin 1, d.v.s, på nuværende tidspunkt en lukket gruppe. Se senere i teksten.
Jeg udbyder fortsat åbne kurser i Danmark, som giver adgang til at få del af den viden, metodik og erfaring, som er samlet i Relationel Traumeterapi - i kortere form.

Kolbjørn Vårdal vil udbyde en ny version af efteruddannelse i Relationel Traumeterapi, som i endnu højere grad integrerer neurologisk baseret træning som en traumeterapeutisk metode. Udbydelsen af dette koncept er blevet forsinket af Covid19 situationen - men det kommer.

Covid19-situationen
Som alle andre er Relationel Traumeterapi feltet blevet påvirket af den pandemi vores samfund og verden fortsat forholder sig til.
Kolbjørn Vårdal og jeg har i 2020 og 2021 undervist online - både med grupper af efteruddannelses-deltagere - og derudover deltager jeg i forskellige nationale og internationale fora for traumeterapi online.
Online undervisning kan formidle både kropslig færdighedstræning, gensidig arousalregulering, begrebsformidling oa. Det er ikke det samme som at være sammen fysisk - jeg savner gruppesamværet direkte krop til krop - og samtidig synes jeg det er dybt meningsfuldt og interessant at udforske hvor meget der faktisk er muligt i kontakt over skærmen.
Jeg har i de sidste måneder været i proces sammen med deltagere, for hvem aspekter af at arbejde på en skærm, trigger dem. Vi har udforsket hvad de præcise triggere er, hvilke oplevelser det er, der udløses, og hvilken historie oplevelserne knytter til. Dermed skilles historie og nutid bedre ad - og der kommer mere frihed til at optimere samarbejdet med og gennem skærmen.
Onlineundervisning vil fremover være et element i udbuddet i RTT-kurser, supervisionsgrupper, individuelle sessioner osv.

Der er produceret en del podcasts og videoer de sidste år - de er nu samlet under Video og Podcast knapperne til højre på skærmen. Det meste af materialet har fokus på inklusion af hypo-tilstande. I en stress-situation som den vi alle er i nu, er det betydningsfuldt at række ind til de dele af os, som lettest står af, som har sværest ved at tåle pres - og lære noget om hvordan disse dele kan inkluderes, normaliseres og hvordan vi kan bringe energi ind i dem i en dosering, som fungerer.

Her er de nyeste bidrag: en artikel, 2 videoer og en podcast:

ARTIKEL:
Ny artikel er lige blevet udgivet i det britiske fagtidsskrift Body, Movement and Dance in Psychotherapy med titlen: "Sitting on the edge of an abyss together. A methodology for working with hypo-arousal as part of trauma therapy".Klik her og du kan købe artiklen https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17432979.2021.1876768 her - eller du kan downloade The accepted manuscript version her.

VIDEO: "Supporting sustainable Change" blev præsenteret på 1st online congress of Humanistic Psychology and Psychotherapies. Den handler om forandringsprocesser i psykoterapi og den rolle hypo-tilstande spiller for hvordan forandring kan integreres eller tabes igen. https://youtu.be/w1QgA3A2u30

PODCAST Marts 2021: What sustains you?
I januar 2021 havde jeg en online-samtale med Serge Prengel udfra spørgsmålet: “What sustains you?” - på dansk - “Hvad støtter dig - hvad holder dig i gang i livet?” Jeg blev tiltrukket af spørgsmålet - specielt i denne krise-tid: Hvad er det som hjælper mig igennem på trods af meget både personligt og kollektivt stress? Samtalen er nu tilgængelig på dette link, hvor du også får adgang til andre af samtalerne i serien: https://activepause.com/brantbjerg-sustain/ Samtalen rummer et eksempel på hvordan sporing af den hypo-responsive del af et stress-mønster åbner til et dybt tilfredsstillende nærvær.

PODCAST December 2020: I december 2020 havde jeg en samtale med Susan Groves, en britisk Core Process Therapist, som blev interesseret i mit fokus på dominans og underkastelse, da hun hørte en af mine præsentationer. Samtalen når vidt omkring - den har ikke nogen fastlagt struktur for hvad vi vil formidle. Den er ganske enkelt en samtale mellem 2 psykoterapeuter og kvinder, som fra hver vort ståsted er optaget af dynamikker omkring dominans og underkastelse. Samtalen ligger nu på https://soundcloud.com/brantbjerg - til inspiration for de som bliver nysgerrige.

Kurser i 2021 - og 2022:

18.-21.november udbydes 4-dages kursus - Indføring i Relationel Traumeterapi - arrangeret af Selskab for Kropspsykoterapi i Dansk Psykolog-forening. Kurset er for psykologer og psykoterapeuter, som er interesserede i de specialer, som er udviklet i Relationel Traumeterapi. Kurset er fuldtegnet.

Kursusplanen for 2022 ser sådan ud:
9.-11.maj afholdes kurset , som blev afholdt med 22 deltagere i september 2021. Interessen var så stor, at jeg besluttede at gentage det i foråret 2022. Kurset fokuserer på differentiering af 2 slags skam og 2 slags afsky - hvordan skam og afsky kan være vævet sammen - og en undersøgelse af hvilke tilstande, deriblandt lyst, der bliver plads til, hvis skam og afsky kommer i bevægelse.
"Skam og afsky - reetablering af homøostase og mulig åbning til lyst" 21.-23.september udbydes kurset "Autoritet, dominans og underkastelse" arrangeret af Dansk Psykoterapeut forening - på Knudhule Badehotel
9.-13.november udbydes 5-dages indføring i Relationel Traumeterapi for psykoterapeuter

Om efteruddannelsen i Relationel Traumeterapi trin 2 og 3 - datoer i 2021 og 2022 er nu tilgængelige:

Autoritet og traumer - efteruddannelse i Relationel Traumeterapi Trin 2 : Det sidste forløb er startet i september 2021.
Forløbet er ændret til 3 eksternat-kurser á 4, 5 og 4 dage i København
Fokus i efteruddannelsesforløbet ligger på udforsking af autoritets- og dominans- og underkastelses-mønstre i arbejdet med traumer. Målet er at få adgang til dybere lag af uregulerede traume-tilstande, som ligger gemt under mønstrene. Deltagelse forudsætter forudgående deltagelse i Skandinavisk Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1.

Tilknytning og traumer - efteruddannelse i Relationel Traumeterapi Trin 3 starter i februar 2022 og igen i februar 2023. Formatet er ændret til 14 dage i alt, fordelt på 4 dage eksternat, 6 døgn internat og 4 dage eksternat. Ændringen er udløst af et ønske om at have bedre tid til at integrations- og afslutningsprocessen på 3.kursus - og dermed mindre pres på både deltagere og ledere..
Fokus ligger på udforskning af dominans- og underkastelses-mønstre som de kommer til udtryk i hjæpesøgende og hjælpegivende roller - og målet er igen at få uregulerede traumetilstande ind i gensidig regulering.
Deltagelse forudsætter forudgående deltagelse i Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2.

GDPR-loven trådte i kraft 25.maj 2018.
Klik her, og du kan læse hvordan dette firma fortsat passer på dine oplysninger og behandler dem fortroligt og respektfuldt.

Kontakt os gerne hvis der er oplysninger, du savner på hjemmesiden - eller du har vanskeligheder med at finde rundt på den. Skriv til moaiku@brantbjerg.dk, hvis din henvendelse handler om indholdet på siden og til webmaster@brantbjerg.dk