Velkommen til Moaiku - Relationel Traumeterapi's hjemmeside

Her finder du annoncering af kurser og efteruddannelser i Relationel Traumeterapi i Danmark i 2023 og 2024. Tryk på Danmark i højreknapperne for at se de aktuelle aktiviteter

"Moaiku" er siden 2006 blevet brugt som navn for visionen i denne arbejdsform - og ROF, Ressourceorienteret Færdighedstræning, er blevet brugt som navn for den psykomotoriske færdighedstræning, som er en essentiel del af metoden.
"Moaiku" er et poetisk og visionært navn - det er ikke et navn, der formidler hvilken slags psykoterapi, der bliver navngivet.
Hele metoden er siden 2014 navngivet:

Relationel Traumeterapi - en psykomotorisk og system-orienteret metode.
Dette navn placerer metoden indenfor paradigmet Relational Psychotherapy og Relational Body-psychotherapy. Følgende lille artikel introducerer Relational Psychotherapy. Den blev skrevet til en konference i Cambridge i 2007 som jeg, Merete Holm Brantbjerg, deltog på. Paradigmet gav mening - jeg oplevede en umiddelbar resonans og at der blev sat ord på det, som jeg allerede arbejdede med.

I Relationel Traumeterapi kombineres psykomotorisk og neurocentrisk færdighedstræning med gensidig regulering i system-orienteret gruppeproces og med træning i et neutralt verbalt sprog. De 3 aspekter er blevet integreret til en samlet metodik.

Metodeudviklingen har - udover rødderne i psykomotorik - hentet inspiration fra SCT, Systems Centered Therapy og fra tilknytningsteori.
Det overordnede mål er at etablere systemer (grupper, par, individer), hvor dissociative mønstre kan åbnes op og de tilstande, der har været gemt i dissociation kan reguleres i fællesskab.

Du kan læse en introduktion til metoden under Hvad er Relationel Traumeterapi? De andre højreknapperne giver ligeledes orientering om arbejdsformen i dag. Under Hvad er ROF? er der en opdateret udgave af ROFøvelsesmanual, der beskriver psykomotoriske og kognitive øvelser, der støtter 6 basale nærværs-færdigheder. Du kan downloade den og anvende den til at støtte dit eget nærvær - og anvende den i dit arbejde med klienter, grupper oa

Gratis recording:

29.juni afholdtes en times fri intro til "Embodied Hypo states: understanding and inviting into awareness". Optagelsen er tilgængelig på dette link: https://youtu.be/9Jm8XWnqtHg

Introen lægger op til et webinar 7.oktober med samme titel:
Embodied Hypo states: understanding and inviting into awareness
My knowledge and experience with working with hypo-states now gets a chance to get out to a broader professional audience - through the organisation PCPSI, who is organizing this online event from Ireland.
Here is the link : https://link.pcpsi.ie/mhb
And a 10% Discount Coupon for those of you who sign up based on this advertizing: 10Merete

2 nye podcasts - produceret sommer 2022 - og artikel:

2 korte introduktions-podcasts er tilgængelige her på Soundcloud og på Youtube:

The art of dosing: https://soundcloud.com/brantbjerg/the-art-of-dosing-relational-trauma-therapy - og
https://youtu.be/5NniT_p7O9U

Having a map matters: https://soundcloud.com/brantbjerg/having-a-map-matters-relational-trauma-therapy - og
https://youtu.be/fUUe0FO6_P0

Fokus i podcastene ligger på 2 forskellige aspekter af arbejde med hypo-tilstande: Dosering og orientering.

Artikel: Dansk Pyskoterapeutforenings blad "Tidsskrift for Psykoterapi nr 3 Oktober 2021" er et temanummer om traumer - og blandt artiklerne finder du "Betydningen af et landkort. Differentiering af grader af stress- og traume-reaktioner - og metode-refleksion" - skrevet af Merete Holm Brantbjerg. Du kan downloade artiklen ved at klikke på titlen.

Hvad er mulighederne for efteruddannelse og kurser i Relationel Traumeterapi nu ?:
En gang om året afholdes 5 dages-kurset Intro til Relationel Traumeterapi for psykoterapeuter med Merete Holm Brantbjerg og Kolbjørn Vårdal som lærere.
Dette efteruddannelseskursus giver en mulighed for psykoterapeuter og traumeterapeuter for at få en indføring i specialerne i RTT.
Kurset har været afholdt i 2020 og 2022 i 5-dages versionen og i 2021 i en 4-dages version arrangeret af Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi. Intentionen lykkes - deltagerne får inspiration og dyb egen proces fra de centrale specialer i Relationel Traumeterapi.
Kurserne er eftertragtede, så det er klogt at melde sig tidligt.

Den længerevarende Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi udbydes ikke længere.

Temakurser med Merete Holm Brantbjerg udbydes fortsat i København. Kurserne giver adgang til at få del af den viden, metodik og erfaring, som er samlet i Relationel Traumeterapi - i kortere form.

Kolbjørn Vårdal vil udbyde en ny version af efteruddannelse i Relationel Traumeterapi, som i endnu højere grad integrerer neurocentrisk træning som en traumeterapeutisk metode. Udbydelsen af dette koncept er blevet forsinket af Covid19 situationen - men det kommer.

Vi udbyder fortsat internationale online-kurser i RTT online. 13.september 2023 starter et forløb med titlen "Sitting on the edge of an abyss together". Gå til www.relationaltraumatherapy.online - der kan du logge ind og få adgang til det gratis materiale i RTT Resources. Og du kan gå til dette direkte link til kursusbeskrivelsen: https://rtt.thinkific.com/pages/online-course-description-sitting-on-the-edge-of-an-abyss-together-working-with-hypo-arousal . Kurset er et Level 2 forløb - som forudsætter at man enten har deltaget på "Including and awakening hypo-response" (IAH), køber en Special edition af IAH kurset eller har mødt og aktivt forholder sig til arbejde med hypo-respons via andre kurser eller efteruddannelser i RTT. Hvis du er interesseret i kurset, ønsker at købe Special edition eller i tvivl om du opfylder kriterierne, så skriv til rttonline@relationaltraumatherapy.com

Online-undervisning

Online undervisning vil fremover være et element i udbuddet af RTT-kurser, supervisionsgrupper, individuelle sessioner osv. Vores erfaring i RTT er, at det er muligt at formidle både kropslig færdighedstræning, gensidig arousalregulering, begrebsformidling oa. online. Det er ikke det samme som at være sammen fysisk - og samtidig er det dybt interessant at udforske arbejdsformen på skærm. Det har vist sig at nogle deltagere får åbnet aspekter af deres mønstre, som mange års psykoterapeutisk arbejde i fysisk nærvær ikke har rakt ind i.

For andre kan aspekter af at arbejde på en skærm være triggere af dybe mønstre. Det har vist sig muligt for nogen at udforske hvad de præcise triggere er, hvilke oplevelser det er, der udløses, og hvilken historie oplevelserne knytter til. Dermed skilles historie og nutid bedre ad - og der kan komme mere frihed til at optimere samarbejdet med og gennem skærmen.

Podcasts og videoer produceret de sidste år er samlet under Video og Podcast knappen til højre på skærmen. Det meste af materialet har fokus på inklusion af hypo-tilstande. I stress-situationer, er det betydningsfuldt at række ind til de dele af os, som lettest står af, som har sværest ved at tåle pres - og lære noget om hvordan disse dele kan inkluderes, normaliseres og hvordan vi kan bringe energi ind i dem i en dosering, som fungerer.

Kurser i 2023:

2.-4.oktober - "Autoritet, dominans og underkastelse" temakursus i København - der er enkelte pladser ledige på kurset

8.-12.november udbydes 5-dages indføring i Relationel Traumeterapi for psykoterapeuter - der er venteliste til kurset

Kurser i 2024:

4.-7.marts - Skjulte livsvalg - teenagefasen i psykoterapeutisk proces - 4-dages temakursus i København

19.-21.april - English spoken workshop - title not decided yet - 3 dages online kursus

16.-18.september - temakursus, titel endnu ikke besluttet - 3 dages kursus i København

6.-10.november - 5-dages indføring i Relationel Traumeterapi for psykoterapeuter

GDPR-loven trådte i kraft 25.maj 2018.
Klik her, og du kan læse hvordan dette firma fortsat passer på dine oplysninger og behandler dem fortroligt og respektfuldt.

Kontakt os gerne hvis der er oplysninger, du savner på hjemmesiden - eller du har vanskeligheder med at finde rundt på den. Skriv til moaiku@brantbjerg.dk, hvis din henvendelse handler om indholdet på siden og til webmaster@brantbjerg.dk