Hvad er Moaiku?

Moaiku er et lydord sat sammen af 3 stavelser: Mo - ai - ku. Det navngiver visionen eller poesien bag den metodeudvikling, jeg har stået for siden 2003. Lydordet dukkede op i mit hoved en nat i 2006, hvor jeg åbnede op til at finde et nyt navn for mit arbejde - og jeg valgte at anvende det. Moaiku fortæller ikke noget om det faglige indhold af metoden. Det faglige navn er Relationel Traumeterapi.
Lydordet taler til sanserne. Det er en lyd, der påvirker kroppen, en svingning, en mulig sanseoplevelse her og nu.
For mig giver det en sansning af et indre rum, som står i forbindelse med et større ydre rum - et rum, hvor alle farver, klange, tilstande rummes, og er hvad de er.

Moaiku kan også forklares som sammensat af 2 ord: Motorik og Haiku - eller motorisk haiku. Et møde mellem kropslig bevægelse og en præcis sproglig udtryksform, der har fokus på at formidle sanseoplevelser her og nu.
“Klassiske haiku er ultrakorte digte på 17 stavelser, som fordeles på tre linjer med 5-7-5 stavelser. De handler om noget, man oplever med sine sanser: ser, hører, føler, lugter eller smager. De foregår i nuet, beskriver en begivenhed, som når man "fanger en situation" med sit kamera.”
I min faglige udvikling har jeg fra starten været optaget af psykomotorisk færdighedstræning. Jeg har undervist i de samme øvelser og kropslige, psykosociale færdigheder siden 1977. Jeg har raffineret formidlingen og min egen forståelse af den dybdeeffekt kropslig og kognitiv færdighedstræning har - gennem utallige gentagelser. Færdighedstræningen fokuserer på heling gennem nærvær og mestring her og nu - baseret på præcis individuel dosering af øvelserne - og automatisering gennem gentagelse. For mig giver det mening at kalde denne arbejdsform for “Motorisk Haiku”.

Moaiku logo
Logoet har hentet inspiration i et udsnit af eet af mine malerier fra 2005, et maleri, der rummer en kraftfuld spiralbevægelse. Formerne fra dette maleri er derefter bearbejdet frit. Logoet er skabt i et samarbejde mellem Flemming Brantbjerg og mig.
De symboler, der ligger til grund for skabelsen af logoet er spiralen og broen - samt en balance mellem et vandret rum og en lodret bærekraft.

Spiralen og broen er for mig symboler knyttet til udvikling og overgange.
Jeg tænker på mit psykoterapeutiske arbejde som indre og ydre brobygning.
Bygning af broer mellem mennesker - mellem ligheder og forskelle, mellem høj og lav intensitet, mellem hypo- og hyperresponsive dele af personligheden, mellem traumetilstande og personlighed og mellem spiritualitet og jordforbindelse.

Det har altid givet mening for mig, når udvikling beskrives som en spiralbevægelse. Alle mennesker har grundtemaer, vi arbejder på at rumme, forstå og integrere. I en modningsproces møder vi de samme temaer igen og igen i mere komplekse og modne former - ligesom man kommer tilbage til det “samme sted” i en spiral, blot en runde højere oppe eller længere fremme. Spiralen giver således et billede på den indre dynamik i udvikling.
Elementerne i logoet er løftet ud i en friere form, så grundformens spiral knapt er synlig mere. Den ligger som en ide bagved formen.

Balancen mellem et vandret rum og en lodret bærekraft har optaget mig i mange år. At arbejde med disse 2 akser i kroppen kan give adgang til kontakt med både een selv, den konkrete og relationelle omverden og et større spirituelt felt.
Igennem den vandrette akse, som inkluderer åndedræt og arme kan jeg skabe rum om mig selv, jeg kan regulere min kontakt med omverdenen - og jeg kan række ud i et større rum.
Den lodrette akse inkluderer forbindelsen fra fødderne og hele vejen op gennem ben, rygsøjle, nakke og hoved - op til et punkt et stykke over hovedet og ned til et tilsvarende punkt under fødderne. Gennem denne akse støttes fysisk og psykisk bærekraft og forbindelse til både jorden og rummet over os.
Både det vandrette rum og den lodrette bærekraft er tilstede i logoet - i balance med hinanden.

Logoet er asymmetrisk. Alle elementer er i bevægelse - de har ikke en fikseret plads - og de forholder sig alle til et balancepunkt i figuren.
Centrering og bevægelighed. Logoet er skabt med åbningen ud mod højre, og vil nogen gange også blive anvendt spejlvendt.
Farverne i logoet er hentet fra en transmodal perception af de 3 stavelser i Moaiku. ”MO” åbner for mig til en dyb kobberfarvet orange, som svinger med underkroppen. ”AI” åbner til et grønt, pink og gyldent rum i og omkring hjertet. ”KU” sanses for mig som en klar mørkeblå stråle, der strømmer ned gennem kroppen. Det er disse farveoplevelser, der i modificeret form genfindes i logoet.