Præsentation og historisk baggrund

Jeg, Merete Holm Brantbjerg, er uddannet afspændingspædagog - eller psykomotorisk terapeut, som det kaldes i dag - fra Skolen for Kropsdynamik i 1978.
En 3,5 år lang mellem-uddannelse.
Jeg har arbejdet med gruppeundervisning og individuelle sessioner siden 1978 - først i min egen forretning og under aftenskolen - og derefter fra 1985-2003 i Bodynamic Institute - senere kaldet Bodynamic International. Og derefter i min egen forretning igen.

I Bodynamic-firmaet var jeg del af den kollega-gruppe, som udviklede Bodynamic Analyse - en kropsorienteret psykoterapi - og underviste på efteruddannelser i Danmark og i udlandet. Nedenfor står et afsnit, som kort formidler essensen af Bodynamic Analyse's specialer.

I 2003 forlod jeg Bodynamic-gruppen og oprettede min egen forretning - som fik navnet Bodynamic Brantbjerg.
Firmaet er en privat ejet virksomhed - grundlagt og ledet af Merete Holm Brantbjerg.
Jeg er medlem af EABP - European Association of Body Psychotherapy og af Dansk Psykoterapeut Forening. Jeg har siddet i DPFs etikudvalg fra 2006 til 2015, de sidste 3 år som forkvinde sammen med Marianne Bentzen.
Firmaet danner i dag ramme om udbud af kurser og efteruddannelser i Danmark, Sverige, Holland og England. Tidligere var der også aktivieter i Norge og Vancouver,Canada.
Derudover arbejder jeg som supervisor og individualterapeut og laver indimellem kurser for institutioner, arbejdspladser eller interessegrupper.
Mit speciale er at arbejde med stress og traumer. Klik på Hvad er Relationel Traumeterapi?

Læringen fra afspændingspædagog-uddannelsen og fra Bodynamic Analyse udgør i dag en af inspirationskilderne bag min metodeudvikling. En anden væsentlig inspiration kommer fra SCT, Systems Centered Therapy, som jeg har været i træning i fra 2006-2017. Og tilknytningsteori og Relationel Psykoterapi er en tredje. Derudover har jeg i samarbejde med Steen Jørgensen og Kolbjørn Vårdal (medundervisere på Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi) hentet viden og inspiration til udviklingen af traumeterapeutisk metodik hos en bred vifte af teoretikere og praktikere: Stephen Porges, Jaak Panksepp, Ellert Nijenhuis, Flemming Kæreby o.a.
Jeg betragter i dag min arbejdsform som knyttet til paraplybetegnelserne "Relational Psychotherapy" og "Relational Body-psychotherapy" - og har derfor valgt navngivnigen "Relationel Traumeterapi".

Under Litteratur findes henvisninger til artikler om metodeudviklingen - og også henvisninger til historisk materiale.

Hvad er Bodynamic Analyse?

Bodynamic Analyse er en kropsorienteret psykoterapiform – udviklet i Danmark siden slutningen af 1960’erne.

Bodynamic Analyses specialer er:
- Psykomotorisk muskelfunktion – systemet rummer navngivning af hvilken udviklingsfase og hvilken psykosocial handling, der knytter sig til hver enkelt muskel i kroppen
- Kropsligt orienteret karakterteori – baseret på viden om børns psykomotoriske udvikling - og på indsigt i både hyper- og hypo-responsive forsvarsmønstre (over- og underspændthed eller opgivelse og tilbageholdelse).
- Pædagogisk orienterede, terapeutiske metoder
- Opfattelse af værdighed og samhørighed som grundliggende drivkræfter.

Musklerne opfattes som en vigtig komponent i sociale, følelsesmæssige, kognitive og fysiske færdigheder. Denne forståelse er opnået gennem erfaring med pædagogisk og terapeutisk arbejde med udgangspunkt i muskelsansning.
Undersøgelser af sammenhængen mellem specifikke muskler og den følelsesmæssige reaktion, der udløses, når muskler aktiveres gennem berøring eller bevægelse, blev koblet sammen med viden om børns psykomotoriske udvikling. Denne sammenkobling blev senere samlet og systematiseret i en nuanceret karakterteori. Teorien placerer specifikke muskler i sammenhæng med bestemte aldersfaser og udviklingstemaer hos børn.

Muskelgruppernes psykosociale funktioner er desuden systematiseret i beskrivelsen af 11 Jegfunktioner. De beskriver tilsammen alle de nuancerede færdigheder, et menneske råder over i personlighedens mestring af samspillet med verden. Færdigheder som at række ud, gribe fat, skubbe væk, stå fast, holde sammen på sig selv, bære sig selv, mærke sambinding, hente støtte, balancere, være til stede i sit køn - og mange, mange flere.
Jegfunktioner går på tværs af barnets udviklingsfaser som en form for udviklingsstier, der læres og udvikles gennem hele livet.
De 11 Jegfunktioner navngives med overskrifterne: Tilknytning, Holdning, Centrering, Afgrænsning, Virkelighedsopfattelse (grounding), Balance, Kognitive færdigheder, Kønsfærdigheder, Energimestring, Personlig fremtræden og Kontaktfærdigheder.