Att bemästra avslut och förlustmönster

Denna kurs blir den sista i raden av kurser i Relationel Traumeterapi i Stockholm.

Denna avslutande kurs ger möjlighet att titta närmare på vilka reaktioner, känslor och mönster som både i stunden och generellt väckes i situationer när vi avslutar något, och hur vi kan hantera dem.
Obearbetade förluster och deras mönster hamnar ofta i förgrunden i samband med avslutningar – med den konsekvens att vi inte längre bara förhåller oss till det aktuella avskedet, utan även till gamla avsked som har negativ laddning.

Psykomotoriska färdigheter som jordning, centrering, orientering, gränser och reglering av kontakt kan hjälpa oss att förbli i nuet och hantera den övergång som ar en realitet när vi avslutar något. Och färdigheterna stöttar självreglering, så att vi kan delta i ömsesidig reglering av emotioner och arousaltillstånd som väckts både i nuet och från tidigare episoder.

På denna upplevelseorienterade kurs är focus att
- träna psykomotoriska färdigheter som stöttar orientering i nutid i relation till avsked.
- få tillgång till både sorg, vrede och nyfikenhet i relation till avslut och farväl.
- träna inre auktoritet och tillgång till valmöjligheter i ett avslut som inte är själv-valt-
- utforska skillnaden mellan längtan/saknad och att äga sina önskningar/det man gärna vill ha.
- få möjlighet att i gemenskap reglera de tillstånd som uppstår i samband med avslut.

Undervisningsformen innehåller en blandning av kroppslig färdighetsträning, praktisk utforskning, systemorienterad delande i grupp, samt förmedling av teori.

Kursledare: Merete Holm Brantbjerg, Kroppspsykoterapeut, medlem av Dansk Psykoterapeut forening, ledare av Moaiku och internationell undervisare.

Praktiska upplysningar:

Tid: 30.april-2.maj, Fredag kl 17.30-21.00, lördag och söndag kl 9 - 17.

Plats: Mötesrum, Luntmakargatan 52, Stockholm

Deltagarantal: max 18 pers.

Pris: SEK 3950 vid betalning före 19 mars 2021. Vid senare betalning er priset SEK 4250     Kursnummer: 261721

Anmälan till moaiku@brantbjerg.dk - skriv dit navn, telefon og fakturaadresse

Webbadress:  www.moaiku.dk   Facebook: Merete Holm Brantbjerg (Relationel Traumeterapi)

OBS: om Covid-19 situationen innebär att det inte är lämpligt att hålla kurs i fysisk form, så ändras det till kurs online, med samma datum och tider.