Identitet, stress og traumer 

At integrere oplevelser knyttet til traumatiske og stressfulde begivenheder udfordrer os på mange niveauer.

Hvordan forstår vi det, der er sket?

Hvordan reagerer vi normmæssigt i forhold til det vi har oplevet – både det vi har set og hørt i omverdenen – og vores egne reaktioner?

Hvordan påvirkes vores virkeligheds- og selvopfattelse?

Hvordan påvirkes oplevelsen af ”hvem jeg er i verden” – og hvem jeg er i det samfund jeg lever i?

Fokus for kurset er at udforske koblingen mellem identitetsudvikling og traumebearbejdning.

Gennem min interesse for identitets- og hjerne-udvikling i teenageårene, så jeg en parallel mellem den turbulens, vi går igennem i ungdomsårene og den turbulens, vi står med efter en traumatisk eller stressfuld begivenhed. Venstre hjernehalvdels-funktioner som verbalt sprog og lineær tænkning er afgørende for en stabil identitetsdannelse. Disse funktioner træder i baggrunden eller overvældes i både traumer, højt stress og i starten af teenagefasen, hvor kaosprægede bevidsthedsformer får større plads.

En helingsproces efter en traumatisk begivenhed involverer således ofte en identitetskrise. ”Verden” er ikke den samme længere. Heling kræver en revision og udvidelse, der bygger bro mellem de instinkt- og kaos-prægede oplevelser repræsenteret i det som er sket – og personligheden. . Hvordan får vi kaos og struktur til at arbejde sammen i en ny funktionel identitetsdannelse?

Kurset introducerer psykomotorisk og kognitiv færdighedstræning som en metode, der kan støtte os i at udvide vores billede af os selv og af verden, så traumatiske og stressfyldte erfaringer kan integreres i stedet for at vi enten fraspalter dem eller overidentificerer os med dem. Færdigheder som orientering i faktuel virkelighed og centrering i egen krop er centrale og vil blive trænet på kurset.

Begrebet Posttraumatic Growth (PTG – Post traumatisk vækst) vil blive berørt  og relateret til færdighedstræningen.

Typiske faser i identitetsudvikling (James Marcia) præsenteres og relateres til processer vi oplever hos os selv og andre mennesker i kølvandet på en traumatisk eller stressende begivenhed.

Underviser:
Merete Holm Brantbjerg

Datoer: 26.-28.maj 2020
Deltagerantal: max. 20
Tid: kl 9 - 17 alle 3 dage
Sted: Silent Mind Circles, Ved Slusen 30, 2300 København S
Kursusnummer: 271120
Pris: 3900 kr ved tilmelding før 14.april 2020 , 4200 kr ved senere tilmelding

Tilmelding sendes til: moaiku@brantbjerg.dk med oplysning om adresse, telefonnummer og emailadresse.
Faktura udsendes, når tilmeldingsblanket er modtaget.