Autoritet, dominans og underkastelse
– elementer i stress- og traumeterapi.

Dette kursus er en ny udgave af ”Autoritet og traumer” – et kursus som blev udviklet i 2009.
Jeg har arbejdet med autoritets-temaet siden da og er optaget af hvordan dominans og underkastelses-mønstre er vævet sammen med traumemønstre – og de muligheder det giver at bevidstgøre og forhandle med mønstrene. Bevidstgørelse af vores automatiske måder at gå over eller under kan være et vigtigt element i at åbne op til lag af bevidstheden, der ellers holdes væk.

Dominans og underkastelse er del af vores biologi – det kan vi ikke ændre på. At gå over og under - one up og one down - er del af hvordan vi overlever både i relation til hinanden – og i den indre dynamik mellem forskellige dele af os selv. Mønstrene relaterer ofte til autoritet og indflydelse – vi bliver nemt automatisk reaktive udløst af vores egne tolkninger, af andres adfærd eller af selve den ydre virkelighed. Vi går i kamp, bliver dominante eller underlægger os andre - i stedet for at lede eller følge udfra en styring indefra. Jo mere stressede vi er, desto lettere udløses disse dynamikker.
Dominans og underkastelse gør ondt - i hver af os og imellem os. Når vi går over eller under hinanden eller dele af os selv, mister vi styring indefra og emotionel resonans. Vi bliver dårlige til at lede og følge, opnå kontakt, rumme forskellighed, løse konflikter, hele, bearbejde osv.

Hvad kan vi stille op med denne del af os?
Vi kan lære at bevidstgøre og normalisere mønstrene, forhandle med dem og dermed opnå større valgfrihed mellem dominans/underkastelse og en jævnbyrdig relationsform. Målet med dette kursus er at stimulere den proces.

På kurset vil vi

- stimulere nysgerrighed i forhold til dominans og underkastelse på den ene side og jævnbyrdighed også i asymmetriske roller på den anden
- træne psykomotoriske færdigheder, der støtter oplevelsen af styring indefra i ledende og følgende roller – et alternativ til dominans/underkastelse
- træne sansning af spændthed og opgivelse i muskler og opdage hvordan dominans og underkastelse opretholdes af en kombination af de 2 muskulære forsvar
- udforske hvordan dominante og underkastede positioner kan forhandles kropsligt
- teori om 2 relations-systemer
- relatere dominans og underkastelse til stress- og traume-heling

Undervisningsformen rummer en blanding af kropslig færdighedstræning, praktisk udforskning, system-orienteret deling i gruppen og formidling af teori.

Underviser:
Merete Holm Brantbjerg er kropspsykoterapeut og international underviser. Medlem af Psykoterapeutforeningen og af EABP.

Datoer: 4.-6.marts 2024 - kurset er flyttet fra 2.-4.oktober 2023 p.gr.a. sygdom
Deltagerantal: max. 24
Tid: kl 9.30-17.30 alle dage
Sted: NOR, 5.sal, Hejrevej 30, 2400 København NV
Kursusnummer: 272124
Pris: 4100 kr ved tilmelding før 29.januar 2024 . Derefter 4.400 kr

Tilmelding sker på email : moaiku@brantbjerg.dk
Skriv navn, adresse, telefon og fakturaadresse.