”Hyporespons – den skjulte udfordring i mestring af stress”,

Psykoterapeut og kursusudbyder Merete Holm Brantbjerg har i 2007 – 08 udgivet 3 artikler om Ressourceorienteret Færdighedstræning, ROF. Nu kommer den 4. Det er spændende og vigtig psykomotorisk litteratur.

Af Kristin Bacci Bøgh, afspændingspædagog, dap. DapBladet Februar 2009

Brantbjergs fokus på det hypotone muskelsvar som mestringsstrategi er befriende, berigende og dybt kompetent!  

Metoden har særligt fokus på den hypotone muskulatur. Her beskrives muligheden  for udvikling og integration af de fraspaltede dele af personligheden, når den underspændte muskulatur inviteres indenfor i vores bevidsthedsfelt.

ROF har tydelige rødder i den afspændingspædagogiske tradition og metode, og længere tilbage i Lillemor Johnsens forståelse af det hypotone muskelsvar.

I to af  artiklerne beskæftiger Brantbjerg sig med ROF-metoden og relationen ml. terapeut og klient.

Helt centralt for ROF er arbejdet med den individuelle dosering som bærende princip. Det gør det muligt at nå den hyporesponsive muskulatur hjælpsomt og venligt. Grundtanken er, at arbejdet skal være let og ressourcegivende. Enhver kropssansning er velkommen og mødes med accept.

I mødet ligger fokus på kontaktfeltet her og nu, og de udviklingsfaser, der kan være undervejs i  relationen. Der er viden at hente om, hvordan man som underviser/terapeut kan møde folk med forskellige personlighedsstrukturer og arbejde konstruktivt mod øget indre autoritet, uanset den enkeltes udgangspunkt. Og der er stof til eftertanke i forhold til ens egen identitetsstruktur, og hvad den betyder for ens måde at arbejde på. Analyse af brugen af den implicitte del af relationen får rig plads i artiklen.

Kroppen som container til rumning af følelser og energi

To af artiklerne tema-artikler, der giver dygtige bud på, hvordan man med kroppen som container kan arbejde med at rumme følelserne, samt hvordan energi kan opbygges, bevares og landes efter høj intensitet.

 ”Hyporespons – den skjulte udfordring i mestring af stress”, udkommer netop nu. Den føjer en ny vinkel til stressproblematikken.

Artiklen formidler en grundlæggende forståelse af hyporespons i muskulaturen, og hvilke konsekvenser denne mestringsstrategi kan have i forhold til mestring af stress. Der gives bl.a. et bud på, hvordan vi møder udfordringen, når nervesystemet er i høj arausal, mens det dominerende muskelsvar er hyporesponsivt eller omvendt. Den praksis, der ligger til grund for artiklen, præsenterede Brantbjerg på dap´s stresskonference i nov. 2007.

I begge tema-artikler findes letforståelige illustrationer af de bærende grundtanker og forståelsesmodeller.

Præcist, velovervejet, velformuleret og dybtgående.

Brantbjerg brænder igennem med sit stærke, personlige engagement. Det kommer bl.a. til udtryk gennem hendes evne til, meget sobert, at bruge sin personlige udviklingsproces som menneske og fagperson, til at bære sit budskab frem. Hun gennemillustrerer artiklerne med eksempler på øvelser og hendes erfaringer med brugen af dem, som udøver og som underviser/terapeut. Alt er teoretisk velunderbygget. Brantbjerg er velorienteret bl.a. i den nye viden om spejlneuroner og  identitetsstruktur. Artiklerne er rige på kildehenvisninger og rummer relevante overvejelser vedr. metodens og den bagvedliggende teoris forcer og faldgruber.

 

Merete Holm Brantbjerg er uddannet afspændingspædagog fra ”Skolen for kropsdynamik” i 1978. Hun var medudvikler af bodynamic-systemet sammen med bl.a. Lisbeth Marcher. Siden 2003 har hun drevet egen virksomhed. Under navnet Moaiku arbejder hun nu på at videreudvikle, forfine og beskrive den ressourceorienterede færdighedstræning.

De 4 titler:

1: ”Ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk metode”, Brantbjerg 2007

2: ”Relationsaspektet af ressourceorienteret færdighedstræning”, Brantbjerg 2008

3: “The body as container of instincts, emotions and feelings”, Brantbjerg & Stepath 2007

4: ”Hyporespons – den skjulte udfordring i mestring af stress”, Brantbjerg 2009