"Jeg kan ikke lide det"

Arbejde med afsky som støtte til indre afgrænsning og integritet

Kurset arrangeres af Academy Copenhagen

Traumer og stress påvirker altid vores grænser. Vi overvældes, invaderes eller invaderer, vi går ud over personlighedens grænser - og vi står tilbage bagefter med den udfordring det er at finde tilbage til os selv, få reetableret eller etableret for første gang et rum, vi kan være i.
Arbejde med grænser fokuserer ofte på ydre afgrænsning, som støttes af udadgående impulser - vi skubber væk, markerer vores territorium, tydeliggør for omverdenen hvor grænserne går. Denne proces støttes af arbejde med vrede.
Afsky tjener en anden funktion i forhold til grænser. Afsky rummer i sig impulsen til at skille os af med noget, som vi ikke kan lide - noget som opfattes som gift for kroppen - fysisk eller følelsesmæssigt. Denne basale kropslige reaktion støtter muligheden for at genetablere og rense det indre rum i kroppen, når vi er blevet overvældede, forgiftede, invaderede - at få etableret en grænse dybt indefra fordøjelsessystemet og fra bindevævet i hele kroppen - at få genoprettet kropslig homøostase.
At anerkende og give plads til at der er noget, jeg ikke kan lide kan være en vej ud af introjektion og skam. I skam vender vi os indad, vi tager noget på os, som ofte ikke er vores. Gemt inde i den introjektion ligger ofte et nej, vi har slugt - en protest, en oplevelse af, at der var noget, vi ikke kunne lide.
Anerkendele og kropslig regulering af ubehaget og protesten starter en vej ud af introjektion.

På kurset vil vi arbejde med

- normalisering og accept af afsky som en naturlig og ressourcefyldt kropslig reaktion

- kropslig regulering af oplevelsern af ikke at kunne lide noget - og dermed regulering af brækrefleksen

- kobling mellem arbejde med skam og afsky

- opdagelse af hvad der skabes rum til i kroppen efter regulering af kropsligt ubehag og afsky

- teori om afsky som en homøostatisk følelse (Jaak Panksepp)

Undervisningsformen indeholder en blanding af kropslig færdighedstræning med praktisk udforskning, systemorienteret deling i gruppen samt formidling af teori.

Arrangør: Academy Copenhagen - tilmelding sker via Academy Cph hjemmesiden: http://www.academycph.dk/product/afsky-som-stoette-til-indre-afgraensning-og-integritet
Deltagerantal: 40
Datoer: 20.-21.januar 2020
Tid: kl 9,30-16,30 begge dage
Pris: 4800 kr - depositum 1000 kr
Sted: Centralt i København

Kursusnummer:
Pris: kr ved tilmelding før , kr ved senere tilmelding .
Kursusleder: Merete Holm Brantbjerg

Tilmeldingsblanket kan hentes her eller rekvireres hos Bodynamic Brantbjerg, Randersgade 46 forr, 2100 Ø
email: moaiku@brantbjerg.dk
Faktura udsendes, når tilmeldingsblanket er modtaget.