Bestil et kursus

Kursusdage for institutioner, arbejdspladser eller interessegrupper.

Følgende temaer tilbydes også som bestilte kursusdage for institutioner, arbejdspladser eller interessegrupper - i både Danmark, Norge og Sverige. Indholdet kan tilpasses til en given gruppe i en given situation. Og kan også indgå som elementer i ledersupervision.
Tag vare på dig selv som behandler eller underviser
Stressmestring
Traumeterapi - både mestring i hverdagen - og behandling af PTS og PTSD, langtidsvirkninger af choktraumer.
Sekundær traumatisering
Traumer, tryghed og grænser
Køn og sexualitet - i behandlerrollen
Lyst og målretning
Mestring af følelser
Grænser
Konfliktløsning
Musklernes intelligens
Værdighed og samhørighed
Supervision

Merete Holm Brantbjerg har gennem de sidste ca 20 år haft konsulentopgaver og kortvarige undervisningsopgaver på en lang række institutioner og arbejdspladser - primært indenfor social- og sundheds systemet.
"Tag vare på dig selv som behandler" og Stressmestring har været og er stadig gennemgående temaer - i varianter tilpasset til specifikke faggrupper, arbejdspladser eller interessegrupper.
Mestring af traumetilstande, højstress og hjælp til sekundær traumatisering er et andet efterspurgt tema.

"Ledersupervision"
Jeg har fungeret som supervisor for både mellemledere og topledere på offentlige institutioner i en årrække. Forløbene har varet fra et par måneder til 2-3 år.
I konfliktprægede situationer har jeg også fungeret som supervisor og mediator for lederteams.

Eksempler på konsulentopgaver, Merete Holm Brantbjerg har undervist på gennem de sidste 12 år:

"Tag vare på dig selv som behandler"
Nettet - 2006 - 2 dage

Räddningsmissionen i Göteborg - 2006 3 dage
Bispebjerg hospital, fysioterapeuter i psykiatrien - 2004 - 1 dag
Alkoholbehandlingsinstitution i Oslo - 2004 - 5 timer
Aida - behandlingsinst. for spiseforstyrrelser - 2003 - 2 x 1 dag
Væksthuset knyttet til Kommunikationsuddannelsen på AUC - 2002 - 1 dag
Liljen, privat hjælpeorganisation for døende og deres pårørende 1999-2001 - 3 x 2 dage
Familiehuset - familiebehandlingsinstitution - 2000 - 2 dage
Omsorgsorganisationernes Samråd - Årsmøde - 2004 - 2 timer
Faggruppen for psykiatrisk fysioterapi - 1998 - 2 x 1 dag
Alkoholbehandlingsinstitution i Stavanger - 1998 - 2 dage

"Tag vare på dig selv som behandler" - kurset indgår desuden i en uddannelse til akupunktør på Skolen for Traditionel Kinesisk Medicin - 1997 - 2005
og på uddannelse i Pædagogisk Kinesiologi - 1998 - 2005

"Traumer, tryghed og grænser"

Hanne Marie hjemmet - 2006 - 1 dag
Feel Good Stockholm - 2006 - foredrag 3 timer

"Sekundær traumatisering"
Storstrøms Amt - Uddannelses-, Udvkiklings- og Forskningsafdelingen. Tværfagligt kursus - 2004 - 2 dage

"Choktraumer og sindslidelser"
Storstrøms Amt - Uddannelses-, Udvkiklings- og Forskningsafdelingen. Tværfagligt kursus - 2003 - 2 dage

"Individuel terapi med supplerende undervisning om chok og stressreaktioner"
Privat gruppe af gestaltterapeuter i Stockholm - 1997, 2004-2006

"Chok i forbindelse med graviditet og fødsel"
for jordemødre på et kursus om obstetrisk akupunktur. - 2003 - 1 dag

"Introduktion til choktraumeterapi"
Ängelholm psyk.afd. - 2005 - foredrag 3 timer

Privat gruppe af psykoterapeuter - 1 dag
Psykosocialt team for flygtninge i Stavanger - 1997 - 3 dage

"Choktraumeterapi - teori og individuelle terapier"
Privat gruppe af gestaltterapeuter i Göteborg - 1998 - 3 dage

"Stressmestring"
Alkoholbehandlingsinstitution i Oslo - 2004 - 5 timer
Liljen, privat hjælpeorganisation for døende og deres pårørende 2004 - 2 dage

"Mestring af følelser i hjælperrollen"
Liljen, privat hjælpeorganisation for døende og deres pårørende 2002 - 2 dage

"Karakterforsvar - hvordan forstår og mestrer vi egne og andres forsvarsmønstre"
Liljen, privat hjælpeorganisation for døende og deres pårørende 2002 - 2 x 2 dage

"Introduktion til specialerne i Bodynamic systemet"
Gestaltakademiforeningen i Danmark - 1999 - 5 timer
Gøsselforeningen i Danmark - 3 timer
Sygeplejersker i Roskilde - 3 timer

"Ledelse og proces i gruppeundervisning"

Bispebjerg hospital, fysioterapeuter i psykiatrien - 2005 - 1 dag

"Samarbejde og konfliktløsning"
Børn og unge-afdelingen i en kommune 1996 og 1999 - 2 dage + 2 x 1 dag
Ældrecenter i Helsingør - 1995 - 2 x 2 dage

"Personaletræning"
Familierådgivningscenter i Tønder - 1995 og 1997 - 2 + 2 + 1 dag
Ældrecenter i Roskilde - 1996 - 2 dage